På en armlängds avstånd
Status på dina tjänster
Våra lösningar gör dig mobil på ett helt nytt sätt
Slider

RÄTT INFORMATION

RÄTT PERSON

I TID

“Det surrar till på din arm, du ursäktar dig för ditt middagssällskap och vänder upp klockan mot dig” – Meddelandet säger “webshop down” du rynkar pannan och dina gäster ser det och frågar “måste du gå och jobba?”

Du skakar lätt på huvudet och klickar på meddelandet och tittar på alternativen.

Du väljer åtgärd, inväntar bekräftelsen, rynkan i din panna försvinner och sekunderna senare är du återigen involverad i middagen.

  • Metricios ide är att rätt information ska komma fram i rätt tid till den det berör.
    Via ett intuitivt och visuellt gränssnitt som baseras på att det är en innebörd i informationen som mottagaren kan ta tillvara och agera på.
  • Vårt ramverk i molnet som med smarta tjänster är redo att kombineras för kundanpassade lösningar.

Ramverket erbjuder värdehöjande tjänster för funktioner som lätt kan kombineras med vad som redan finns på plats hos våra kunder. Ett gränssnitt för utförande av en praktisk handling i realtid.

StateNowMockup2

Notifieringar

Den enklaste och smartaste vägen att förmedla information på ett säkert sätt. Notifiering är basen i alla Metricios tjänster för att säkra informationsspridning och starta händelser som behöver någon form av åtgärd.

  • Förmedla information
  • Föra statistik över engagemang
  • Eskalera och automatisera steg i processerna