Metricio - Passion för IT

Metricio erbjuder IT-tjänster och konsulting inom driftsäkerhet och tjänsteövervakning.

Vår historia

Med en gemensam vision och flera års erfarenhet från It-Service Management och Business Service Management grundades Metricio i Stockholm sommaren 2017. Redan då var idén lika tydlig som idag: att göra affärskritisk information tillgängligare, förståeligare och enklare att snabbt agera på. Utan att tumma på säkerheten. Idag erbjuder vi på Metricio ett ramverk av flera olika modulariserade tjänster inom IT-övervakning, dataanalysering och smart notifiering. Lösningarna finns tillgängliga för alla, oavsett verksamhet. Vilket innebär att det inom vårt ramverk också finns plats för dynamiskt skalbara funktioner anpassade efter just ert behov.Våra samarbetspartner står oss nära och som businesspartner till IBM och Zabbix samt som medlemmar i BLUE Alliance bidrar vi till att kontinuerligt driva IT-branschen framåt. I ett kompetent affärsekosystem är ingen utmaning eller förfrågan varken för stor eller för svår; och vi strävar ständigt efter att vara en vägledande aktör med smarta och interaktiva lösningar gällande driftsäkerhet och tjänsteövervakning.